Riskkapitalister - Att ta in riskkapital genom investerare

Riskkapitalister köper primärt aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag från ägare som vill sälja hela eller delar av sitt innehav. Företagare kan välja att uppsöka riskkapitalister av flera olika skäl, det kan handla om att man vill få verksamheten att växa och därför behöver ta in kapital från investerare alternativt kan det handla om att man vill sprida riskerna eller avyttra hela verksamheten.

Det främsta skälet till att riskkapitalister lockas att investera i små och medelstora företag, är att man önskar en hög avkastning på sitt kapital samtidigt görs alltid noggranna kalkyler och beräkningar för att reducerad risken. De flesta professionella investerare är inte intresserade av att överta en minoritetspost i ett onoterat tillväxtföretag. Detta därför att en minoritetspost sällan ger möjlighet till inflytande och aktivt ägande.

Tiden från första investering till avyttring av hela företaget är relativt lång ofta över 10 år och trenden är en ökande ständigt ökande investeringshorisont. Många tidiga investerare varken kan eller vill vänta så länge på att få avkastning på sina pengar, men det finns både långsiktiga småskaliga riskkapitalbolag och stora investmentbolag som ständigt letar efter strategiska köp som inte skyr långsiktig kapitalbindning.

Venturekapital

Nystartade bolag och startups i behov av uppstartsfinansiering kan vända sig till venturekapitalbolag och affärsänglar som är villiga att ta relativt stora risk för att vinna marknadsandelar i branscher med stor tillväxtpotential. Venturekapital är den tidigaste formen kapitalinvestering. Venturekapital-fonder investerar allt från 1 Mkr upp till 100 Mkr..

Growth capital

Tillväxtkapital avser riskapital som investeras i tillväxtföretag som befinner sig i expansionsfasen. I regel vill riskkapitalister gå in så tidigt som möjligt i bolag för att kunna sätta sin personliga prägel och hoppa på tillväxtresan i ett tidigt skeende.

Buyout

Väletablerade bolag som funnits ett antal år och som redan genomgått perioder av tillväxt för att sedan stabilisera sig, kan vara redo att byta ägare för att nå nästa steg i företagens livscykel. Buyout-fonder letar först och främst efter mogna företag som redan visat att de har en plats och funktion på marknaden. Huvudsyftet med buyouts är att genom omfattande investeringar i välfungerande företag skaffa sig majoritetsstyre i dessa bolag.

Att söka riskkapital

Det är vikigt att endast ta kontakt med seriösa riskkapitalister. På följande platser är en bra början för dig som letar riskkapital.

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA)

Den Svenska Riskkapitalföreningen förkortad SVCA är en fristående intresseorganisation för investerare, affärsänglar och riskkapitalister. Föreningen har idag ca 80 ordinarie fonder och företagsmedlemmar och grundades 1985 av Lars Lindgren.

-

-

-

-

-

-

Consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet. Delectus consequatur, similique quia!